Πληροφορίες για τη

Δείτε περισσότερα

ενημέρωσης

Ξέρεις ποια είναι η μέθοδος διαχωρισμού και καθαρισμού της προσαρμοσμένης φυτικής πρωτεΐνης προς πώληση;

Διαφορετικές προσαρμοσμένες φυτικές πρωτεΐνες Προς πώληση έχουν διαφορετική διαλυτότητα. Η διαλυτότητα των πρωτεϊνικών μορίων στο νερό εξαρτάται κυρίως από το πάχος του στρώματος ενυδάτωσης στην επιφάνεια και τον αριθμό των φορτίων.


Δείτε περισσότερα