درباره ما

بیشتر ببینید

محصولات

بیشتر ببینید

اخبار

ميدوني روش جداسازي و پاکسازي پروتئين گياهي براي فروش چيه؟

پروتئین گياه متفاوت برای فروش حل شدن متفاوت دارد. حل شدن مولکول های پروتئین در آب عمدتاً به ضخامت لایه هیدروی روی سطح و تعداد شارژ بستگی دارد.


بیشتر ببینید