Производи

Гледај Повеќе

Вести

Знаеш ли кој е методот за одвојување и прочистување на прилагодената протеина за продажба?

Различна протеина на растенијата за продажба има поинаква резливост. Решенливоста на протеините молекули во водата главно зависи од дебелината на хидрацискиот слој на површината и бројот на обвиненијата.


Гледај Повеќе