O FIRMIE 

Zobacz więcej

PRODUKTY

Zobacz więcej

AKTUALNOśCI

Czy wiesz, jaka jest metoda separacji i oczyszczania dostosowanego białka roślinnego na sprzedaż?

Różne niestandardowe białko roślinne Na sprzedaż mają różną rozpuszczalność. Rozpuszczalność cząsteczek białka w wodzie zależy głównie od grubości warstwy hydratacyjnej na powierzchni i liczby ładunków.

2021-05-07 Zobacz więcej

Zobacz więcej