เกี่ยวกับ

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภพื่อผู้บริโภค

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ข่าวสาร

คุณรู้หรือไม่ว่าวิธีการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของโปรตีนพืชที่กำหนดเองสำหรับการขายคืออะไร?

โปรตีนจากพืชที่ปรับแต่งได้แตกต่างกันสำหรับการขายมีความสามารถในการละลายที่แตกต่างกันความสามารถในการละลายของโมเลกุลโปรตีนในน้ำส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นความชุ่มชื้นบนพื้นผิวและจำนวนค่าใช้จ่าย


ดูเพิ่มเติม